ریاضیات دانشگاهیگروه تخصصی مدرسان کبیر با کادری مجرب از مدرسین ریاضی برای تمامی دروس ریاضی ، در همه ی رشته ها ی دانشگاهی کلاس های خصوصی و گروهی برگزار می کند

 

ریاضی عمومی 1

ریاضی عمومی 2

ریاضی کاربردی

ریاضی مهندسی

معادلات دیفرانسیل

محاسبات عددی

آمار و احتمالات