کاردانی به کارشناسیگروه تخصصی ریاضیات مدرسان کبیر جهت آمادگی شما داوطلبان عزیز در دروس ریاضی کنکور کادانی به کارشناسی در تمامی رشته ها کلاس های خصوصی و گروهی برگزار می کند.

تماس با مدرسان کبیر : 1212-651-0939