دبیرستان (دوره اول)مدرسان کبیر برای آمادگی کامل شما دانش آموزان عزیز در امتحانات  در هر سطحی که می باشید برای دروس زیر کلاس های خصوصی و گروهی برگزار می کند.

ریاضی هفتم

ریاضی هشتم

ریاضی نهم

 

همین امروز با دپارتمان تخصصی ریاضیات مدرسان کبیر تماس بگیرید

          0939-651-1212