کنکور انسانیدرس ریاضیات در کنکور سراسری رشته انسانی یکی از درس های مهم این آزمون به شمار می آید.این درس 20 سوال در آزمون دارد و مدت زمان پاسخگویی به این سوالات 25 دقیقه می باشد