کنکور تجربیدرس ریاضیات در کنکور سراسری رشته تجربی یکی از مهمترین درس های این آزمون به شمار می آید.این درس 30 سوال در آزمون دارد و مدت زمان پاسخگویی به این سوالات 47 دقیقه می باشد

با استفاده از اساتید متخصص و مجرب مدرسان کبیر درصد ریاضی خود را تضمین کنید.

 

 

 

سوالات ریاضی کنکور سراسری تجربی 94