کارشناسی ارشدگروه تخصصی ریاضیات مدرسان کبیر برای آمادگی شما در دروس ریاضی آزمون کارشناسی ارشد برنامه ی ویژه ای دارد

 

 

بطور قطعی می توان گفت که درس ریاضیات در کنکور کارشناسی ارشد تمامی رشته ها یکی از مهمترین دروس می باشد و موفقیت داوطلبان در این درس به معنای موفقیت نسبی و کسب رتبه ای مطلوب در آزمون کارشناسی ارشد می باشد.

گروه فنی مهندسی

گروه علوم پایه

گروه انسانی